Belangrijk document om in uw voertuig te bewaren bij eventuele politiecontrole :

Nieuw Oldtimerstatuut hier te downloaden van de site van het BFOV, in het nederlands en frans.


Algemene richtlijn van de BFOV betreffende "The Classic Car Insurance® & The Classic Assistance®"

Als lid van een club aangesloten bij de BFOV kan je genieten van een voordelige Oldtimer verzekering.

Opgelet, hiervoor moet je wel jaarlijks en tijdig je lidgeld betalen. Zo niet krijg je geen verzekering meer.

                                           De BFOV is hier zeer streng op.
 

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING?

  • Enkel de leden van een club, waarvan de club is aangesloten aan de BFOV. Een club die ontslag neemt van de BFOV of die niet in regel is met het lidgeld, zal haar leden die een verzekering The Classic Car Insurance® afgesloten hebben straffen. Een lid dat niet in orde is met zijn lidgeld bij de desbetreffende club zal dus ook niet meer kunnen genieten van deze verzekering. Hier wordt door de BFOV controle op gedaan.
  • Een tweede en niet onbelangrijke voorwaarde is het feit dat de verzekerde eigenaar gebruiker is van een dagelijks voertuig. Alle voertuigen dienen op dezelfde titularis ingeschreven te zijn. 

Meer uitleg vindt je op onderstaande link van het BFOV: http://www.bfov.be


NUTTIGE ADRESSEN:

Verzekeringsnemer:

BFOV, Postbus 48, 3130 Begijnendijk, ☏ +32495389812, ✉︎ sec@bfov-fbva.be

Verzekeringsmaatschappij

WINTERTHUR VERZEKERINGEN, Kunstlaan 56, 1000 Brussel

Verzekeringsmakelaar MARSH

MARSH N.V., Vorstlaan 2, 1170 Brussel, ☏ +3226749128

MARSH n.v., Uitbreidingstraat 180, 2600 Berchem, ☏ +3232866411                                                                                  

MARSH n.v., Accent Business Park – C6, Kwadestraat 151 A /11, 8800 Roeselare, ☏ +3251246677                  

Verzekeringsmakelaar S.L.C. 

Société Liégeoise de Courtage, Rue des Fories 2/8, 4020 Liège, ☏ +3243401838

Uw Oldtimerclub

Limburgse Keverclub vzw, Schabertstraat 5, 3590 Diepenbeek

Voorzitter: Jo Missotten, ☏ +3211331660, ✆ +32479919617, ✉︎ jo.missotten@limburgsekeverclub.be 

Verantwoordelijke verzekeringen: Annie Nulens, ✆ 32494423229, ✉︎ annie.nulens@limburgsekeverclub.be

Verantwoordelijke verzekeringen: Johan Crommen, ☏ +3211322750, ✉︎ johan.crommen@limburgsekeverclub.be